ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

พริ้นเตอร์

 

 

 

 

 

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
ชั้นบน
1ชั้นวางเอกสารแบบ 3 ชั้น1ชุด
2ชั้นวางเอกสาร แบบ 2 ชั้น1ชุด
3พัดลมขนาดเล็ก1เครื่อง
4ป้ายประหยัดพลังงาน33ป้าย
5ธงต่าง ๆ 1ลัง
ชั้นล่าง
1แม็กขนาดใหญ่1อัน
2ที่เจาะกระดาษ (ขนาดเล็กสีดำ)1อัน
3ที่เจาะกระดาษ (ขนาดใหญ่สีดำ)1อัน
4ปลั๊กไฟ (สีแดง ม้วนใหญ่)1ม้วน
5ที่คั่นหนังสือ46อัน