ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

พริ้นเตอร์

 

 

 

 

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
1ชั้นวางเอกสารแบบ 3 ชั้น1ชุด
2พัดลมขนาดเล็ก1เครื่อง
3ป้ายประหยัดพลังงาน33ป้าย
4ธงต่าง ๆ 1ลัง
5ที่เจาะกระดาษ (ขนาดกลางสีดำ)1อัน
6แม็กขนาดใหญ่1อัน
7ที่เจาะกระดาษขนาดใหญ่1อัน
8ปลั๊กไฟ (สีแดง ม้วนใหญ่)1ม้วน
9ที่คั่นหนังสือ37อัน