จันทร์ ๑๔ พฤศจิกา พ.ศ.๒๕๕๙ ลอยกระทงความเศร้าสู่ชลสินธุ์
เพื่อรำลึกนึกถึงองค์พระภูมินทร์ เทพบดินทร์ชาติไทยไหนเทียมทัน
     พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๗๐ ปี พระปกเกศไทยเขตขัณฑ์
 พระชนม์แปดสิบเก้าพรรษาองค์ราชัน โครงการร่วมสี่พันกว่าน่าภูมิใจ
     พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ไทยที่ใหญ่ยิ่ง คนทั้งโลกชายหญิงต่างเลื่อมใส
แสดงออกบอกความไว้อาลัย ว่าทรงธรรมราชาไทยยิ่งใหญ่จริง
     ขออธิษฐานลอยกระทงในปีนี้ ธูปเทียนช่อมาลีมีทุกสิ่ง
บูชารอยพระพุทธบาท ฝั่งนัมทานทีที่พึ่งพิง เคารพแม่คงคาพระคุณยิ่งแห่งสายชล
     ขอบุญกุศลผลพลังในครั้งนี้ ส่งถึงพระจักรีนวรัชจรัสผล
เมื่อลูกสุขทุกข์น้อยกันทุกคน ขอให้พ่อสุขล้นพันทวี
     ลูกจะมองจ้องที่ดวงจันทร์พ่อ เหลืองอร่ามงามหล่อรัสมี
วันจันทร์วันประสูติพ่อพอดี ลูกจะชี้บอกลูกหลานนั่นพระองค์
     ขอให้พระองค์สถิตมั่นชั้นพรหมาศ ผุดผ่องผาดอิ่มเอมยิ่งเหมหงส์
ด้วยบุญนี้ประเพณีลอยกระทง ถวายองค์เสด็จพ่อแสนหล่องาม

                       
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          รศ.ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ  ประพันธ์
          จันทร์ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
                                 
                     
                             

Facebook Comments Box