Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญชม…มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ขอเชิญชม…มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญชมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อนึ่ง ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักการแสดงศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ อำเภอท่าศาลา อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอถ้ำพรรณราและเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รายละเอียดดังกำหนดการ

กำหนดการ
Facebook Comments

About parinya sriharat

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ฝึกอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย”

อาศรมวัฒนธรรมวล …