จังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญชมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อนึ่ง ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักการแสดงศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ อำเภอท่าศาลา อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอถ้ำพรรณราและเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รายละเอียดดังกำหนดการ

กำหนดการ

Facebook Comments Box