อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีพระราชปริยัติเวที เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม และเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี และนายสุพงษวิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา เป็นประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธีทางพุทธศาสนา ทั้งนี้ได้จัดให้มีพิธีพราหมณ์ เพื่อบวงสรวงและแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ โบราณสถานตุมปัง โดยมีนายณรงค์ ปิยะกาญจน์ เป็นผู้ทำพิธี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพราหมณ์ 

การทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๓๐๐ คน ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ เช่น อำเภอท่าศาลา สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี สโมสรโรตารีท่าศาลา บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด ผู้ใหญ่เยิ้ม เรืองดิษฐ์ และชาวนครศรีธรรมราช เป็นต้น โดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญอาหารคาวหวานและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จำนวน ๕,๐๐๐ บาท และยอดทำบุญสร้างหลาทวดตุมปัง จำนวน ๘,๒๓๕ บาท รวมยอดทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งสิ้นจำนวน ๑๓,๒๓๕ บาท ทั้งนี้ ผู้มีจิตกุศลศรัทธายังสามารถร่วมทำบุญสมทบทุนสร้าง “หลาทวดตุมปัง” ผ่านทางธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี “ทุนทำบุญโบราณสถานตุมปังและเนินอิฐ” บัญชีเลขที่ 020041431295 ขออนุโมทนาในกุศลจิตศรัทธาในครั้งนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ทวดตุมปัง จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแด่ความสุข ความเจริญตลอดไป

Facebook Comments Box