มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดแสงแรง(แส็งแร็ง) ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้แทน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานองค์ผ้ากฐินและจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ พลตรีอาคม พงศ์พรหม รองแม่ทัพน้อยที่ 4 กองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานจุดเทียนที่ธรรมมาสน์ ในพิธีทอดกฐิน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา 

ผู้เข้าร่วมทอดกฐินที่วัดแสงแรงในปีนี้ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีกุศลจิตเจากหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอท่าศาลา สถานีตำรวจภูธรท่าศาลา อบต.โพธิ์ทอง เทศบาลตำบลท่าศาลา อบต.ท่าศาลา อบต.สระแก้ว อบต.ไทยบุรี อบต.กลาย อบต.ท่าขึ้น โรงเรียนท่าศาลา ชมรมสตรีไทยใส่ใจสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลท่าศาลา บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด คุณฉะอ้อน ง่านวิสุทธิพันธ์ และร้าน ช.เภสัช เป็นต้น โดยมียอดปัจจัยกฐินสรุป ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 256,362 บาท 

ทั้งนี้ ผู้มีจิตกุศลยังสามารถร่วมทำบุญเพื่อพัฒนาวัดและดำเนินการให้มีศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่วัดแห่งนี้ได้ โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี บุญกฐินวัดแสงแรง บัญชีเลขที่ 828-0-92351-9 

Facebook Comments Box