เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย จัดงาน “วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี” ประจำปี 2559 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในวันสงกรานต์และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนผ่านงานกิจกรรมสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน พล.ต.ศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย พ.ต.อ.สำเริง ชูกะนันทร์ ผกก.สภ.ท่าศาลา ดต.การุณ พุทธคุ้ม นายก อบต.ไทยบุรี นายสุวาส ธิตินันทพันธ์ รองนายก อบต.ท่าศาลา อาจารย์บุญเสริม แก้วพรหม ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าศาลา นายสุจินต์ สุดคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชาวบ้านในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย ประมาณ 500 คน ร่วมกิจกรรม โดยปีนี้มีผู้สูงอายุจากชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยเข้าร่วม กว่า 80 คน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เล็งเห็นคุณค่าในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนรายรอบ จึงได้ร่วมกับชุมชนหมู่ที่ 8 ตำบลไทยบุรี และชุมชนหมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน จัดกิจกรรม “วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี” ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้ที่ตนเคารพนับถือและการสืบสานประเพณีสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทยให้คงอยู่สืบไป

ภาพกิจกรรม

Facebook Comments Box