อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับงบประมาณในส่วนของการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมด้านศิลปะการรำมโนห์รา จากมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ จึงได้กำหนดจัดอบรมและฝึกรำมโนห์ราเป็นเวลา ๒ วัน ระหว่างวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ ๘-๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

การอบรมและฝึกรำด้วยวิทยากรชั้นครูและมโนห์ราอาชีพ คือ มโนห์รา ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ มโนห์ราเกษร นครศิลป์ (มโนห์ราถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแรกของประเทศไทย) มโนห์ราอาจารย์สุพัฒน์ นาคเสน และมโนห์ราเพ็ญศรี หมื่พันธุ์ชู 

ทั้งนี้รับสมัครนักศึกษาและบุคลากรผู้สนใจสืบทอดศิลปะการรำมโนห์ราของบรรพชนไทยใต้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ไม่มีค่าลงทะเบียน สมัครรด่วน รับจำนวนจำกัด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเพ็ญนภา  วัยเวก
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ 
โทร (๐๗๕)๖๗๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร (๐๗๕)๖๗๒๕๐๗ 
E-mail: cultural.wu@gmail.com   ;

Facebook Comments Box