อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในนามมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒) ณ วัดแสงแรง ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อถวายปัจจัยสมทบทุนบำรุงวัด อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน ตลอดจนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย ส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นเครื่องหล่อหลอมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สืบไป 

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดแสงแรง 

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๑๙.๓๐ น. สมโภชองค์กฐิน ณ วัดแสงแรง

วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์กฐินเข้าสู่วัดแสงแรง
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา
เวลา ๑๐.๓๐ น. ถวายองค์กฐิน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เสร็จพิธี

 

                            สำนักปฏิบัติธรรมประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     สำนักปฏิบัติธรรมประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์       เป็นแหล่งหลักเลิศล้ำธรรมสถาน
วัดแสงแรงแสงธรรมบ่มมานมนาน                              ครั้งโบราณบรรชพนคนนคร
     จึงต้องรื้อฟื้นคืนมาให้จ้าแจ่ม                               อร้าแอร่มเจิดจรัสประภัสสร
ธรรมเดินหน้าพาจิตกายสายบวร                                สุขสงบในนาครโดยทั่วกัน
     ใกล้โรงพยาบาลฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์              ประชาชนได้ผ่อนพักจิตสุขสันต์
นอนพักกายได้พักใจสดใสชีวัน                                  พุทธธรรม์ย่อมเข้าสู่ประตูใจ
     จันทร์ ๓๐ ตุลาคม ผมขอเชิญทอดกฐิน                   เพื่อพุทธปฐพินระบิลไสว
ภาคเช้าประมาณเก้านาฬิกาพากันไป                           เจ้าคณะจังหวัดฯ รูปใหม่ท่านก็มา
      พระราชปริยัติเวทีเจ้าคณะมหานิกายสายศรีธรรมราช  เปรียญธรรมเก้าเปรื่องปราดนั้นหนักหนา
อธิการบดี ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญญวงศ์ ลงเภตรา             มุ่งนำพาธรรมสถานวลัยลักษณ์สู่หลักชัย
       จึงเชิญพี่ชวนน้องผองพุทธจิต                            เพื่อประสิทธิ์สถานธรรมฉ่ำสุกใส
เมื่อธรรมมาไทยอาณาจักวิไล                                    หยาดฝนสุขปลุกโปรยไปทั่วทั่วขวานทอง

Facebook Comments Box