ขอเชิญประกวดเขียนเรียงความและประกวดขับกลอนบทหนังตะลุง เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

by parinya sriharat
0 comment

ดาวน์โหลด  ==> รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘ -๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ E-mail: cultural.wu@gmail.com
คุณปริญญา  สีหะรัตน์ ๐๘๐-๕๒๐-๐๔๒๖

Facebook Comments
0 comment
0

You may also like