ขอเชิญร่วมโหวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ”

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้เยาวชน ได้ศึกษาแนวทางพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  และปลูกฝังคุณธรรมด้านการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ  โดยมีผู้สนใจส่งผลงานจำนวน ๒๐ ผลงาน เริ่มการ Vote ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน –  ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

 

WU_001  Father’s Tree WU_011 พอดี พอเพียง อยู่ที่ใจ
WU_002  ชีวิตพอเพียง WU_012 สืบสานรำมโนราห์ ตามพระราชกระแสรับสั่ง
WU_003 Repentance WU_013 ปากพนัง
WU_004 พอเพียง เพียงพอ WU_014 ผัด หนุ่มเมืองนัง
WU_005 จิตใต้สำนึก  WU_015 Small Smile
WU_006 มีดพร้า นาป้อ WU_016 ทำความดีแล้วได้อะไร
WU_007 จงใช้เงิน อย่าให้เงินใช้เรา WU_017 ถิ่นมโนราห์
WU_008   WU_018 ความพอเพียง
WU_009 พอเพียงที่เพียงพอ WU_019 เกษตรตามรอยพ่อ
WU_010 พอเพียง เพียงพอ WU_020 ความพอดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments Box