การประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยมีคณะดนตรีไทยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วภาคใต้เข้าร่วมประกวด จำนวน ๑๒ คณะ ผลการแข่งขันปรากฏว่าโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง ๑ (วงการพิศิษฎ์) คว้ารางวัลชนะเลิศในระดับประถมศึกษา ส่วนรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา เป็นของโรงเรียนทุ่งสง (วงศรศิลป์) 

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวในพิธีเปิดการประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานฯ ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตระหนักในคุณค่าของดนตรีไทย ซึ่งเป็นศิลปะและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ที่ทำให้จิตใจคนมีสุนทรียภาพ จึงได้สนับสนุนให้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมดนตรีไทยในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยการประกวดดนตรีไทยรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๘ แล้ว ทั้งนี้หวังให้ผู้ที่มาร่วมงานได้มีโอกาสสัมผัสสุนทรียภาพแห่งดนตรีไทยและร่วมให้กำลังใจกับเยาวชนไทย ซึ่งเป็นนักดนตรีจากโรงเรียนต่างๆ ที่จะสืบทอด รักษาคุณค่าแห่งดนตรีไทยให้คงอยู่คู่กับคนไทยตลอดไป 

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวว่า การจัดประกวดดนตรีไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการดนตรี พระองค์ทรงเป็นเอกอัครศิลปิน อันทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักดนตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่วัฒนธรรมประเภทดนตรีไทยให้ดำรงอยู่ต่อไป โดยการประกวดดนตรีไทยรางวัลถ้วยพระราชทานฯครั้งที่ ๘ มีคณะดนตรีไทยเข้าร่วม จำนวน ๑๒ คณะ แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน ๙ คณะ และมัธยมศึกษา ๓ คณะ 

สำหรับผลการประกวดดนตรีไทยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๐ ระดับประถมศึกษารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง ๑ (การพิศิษฎ์) รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง ๒ (อ้อแอ้เตาะแตะ) รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนวัดควนแร่ 

ส่วนระดับมัธยมศึกษาชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนทุ่งสง (วงศรศิลป์) รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนทุ่งสง (วงศรีอินทนิล) รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศอันดับ ๑ได้รับ ถ้วยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยจากอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐, ๑๐,๐๐๐ และ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ตามลำดับ 

 

 

Facebook Comments Box