อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

วันนี้ (20 กรกฎาคม 2564) อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2564 เพื่อถวายเทียนพรรษาและของใช้จำเป็นแด่พระภิกษุสงฆ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม โดยมี รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในปีนี้ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดแส็งแร็ง วัดคลองดิน ศาสนสถานชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา วัดโคกเหล็กและวัดเสนาราม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
Facebook Comments Box