อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอแจ้งย้ายสำนักงานชั่วคราว

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอแจ้งย้ายสำนักงานชั่วคราว เนื่องด้วยอาคารพละศึกษาใช้เป็นพื้นที่โรงพยาบาลสนาม เพื่อรักษาผู้ป่วย Covid-19
ทั้งนี้สามารถติดต่ออาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้ที่ ห้อง Smile & Smart Center อาคารไทยบุรี

โทรศัพท์ 075-672508, 075-672550, 075-672566
มือถือ 081-9575906, 0804144088

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507  E-mail: cultural.wu@gmail.com

Facebook Comments Box