อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี 2564

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี 2564 ณ โบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แขกผู้มีเกียรติตากสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช และประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมประมาณ 300 คน ณ โบราณสถานตุมปัง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ทวดตุมปังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในแถบอำเภอท่าศาลาเชื่อว่า คอยปกปักษ์รักษาแหล่งโบราณสถานตุมปัง โดยปรากฏให้เห็นเป็นงูบองหลาหรืองูจงอางเผือกที่คอยรักษาโบราณสถานตุมปังไม่ให้ใครเข้ามาทำลาย ซึ่งเล่ากันว่าใครที่มาขโมยสิ่งของจากโบราณสถานตุมปังจะไม่สามารถหาทางออกจากโบราณสถานตุมปังได้ หรือถ้าเอาของออกจากโบราณสถานตุมปังไป ก็ต้องเอามากลับคืนไว้ที่เดิม เพราะจะมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เดือนร้อนกายเดือนร้อนใจ และต้องตั้งจิตอธิษฐานขอขมาทวดตุมปังจึงจะพ้นเคราะห์ ปัจจุบันนี้มีผู้คนเข้าไปกราบสักการบูชาทวดในโบราณสถานตุมปังกันอย่างต่อเนื่องและมีการบวงสรวงด้วยสิ่งต่างๆ เพื่อให้ทวดบันดาลให้สมปรารถนา เมื่อประสบความสำเร็จแล้วก็จะแก้บนดังกล่าว

โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันสมทบทุนพัฒนาโบราณสถานตุมปังประจำปี 2564 จำนวน 11,893.50 บาท ขออนุโมทนาในกุศลจิตศรัทธาในครั้งนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ทวดตุมปัง จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแด่ความสุข ความเจริญตลอดไป

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะเข้าชมโบราณสถานตุมปัง สามารถติดต่อได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075672508 หรือทางเพจ facebook: อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ภาพถ่ายโดย : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Facebook Comments Box