อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เป็นประธานองค์ผ้าป่า ณ วัดประดู่หอม

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานองค์ผ้าป่า ณ วัดประดู่หอม หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อรวบรวมปัจจัยจัดสร้างห้องน้ำใหม่ ทดแทนของเก่าที่ชำรุดใช้การไม่ได้

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ได้ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวซึ่งเป็นผู้มีจิตกุศลศรัทธาในพระพุทธศาสนาและคุณงามความดี ได้ประสบแด่ความสุข ความเจริญ มั่นคงสถิตสถาพรด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และบริวารสมบัติ ทุก ๆ ท่าน ทุก ๆ คน ตลอดไปเทอญ

 

Facebook Comments Box