ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ โบราณสถานตุมปัง

นักศึกษาที่ได้ดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์โบราณสถานตุมปัง ในวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 ขอให้ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
โดยนักศึกษาที่สมัครในหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถยืนยันสิทธิ์ได้muj https://forms.gle/K5NjqKCRCSTAQzLWA
โดยนักศึกษาที่สมัครในหลักสูตรภาษาจีน ามารถยืนยันสิทธิ์ได้ที่ https://forms.gle/tk95mBU1hCaM1ziYA

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์โบราณสถานตุมปัง ในวันที่ 2 มีนาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507  E-mail: cultural.wu@gmail.com

Facebook Comments Box