อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญร่วม “ทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี ๒๕๖๔”

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ลานพิธีโบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อบวงสรวงและแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ โบราณสถานตุมปัง พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันรักษาโบราณสถานตุมปังเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชและของชาติสืบไป  โดยมีกำหนดการ ดังนี้

๐๘.๓๐ น.
๐๙.๐๐ น.


๐๙.๔๕ น.๑๑.๐๐ น.

๑๑.๓๐ น.
๑๒.๐๐ น.

คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ โบราณสถานตุมปัง
พิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์
– ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนมงคลบูชาเทพยดา
– พราหมณ์นำบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถวายเครื่องบวงสรวง
พิธีกรรมทางศาสนาพุทธ
– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
– ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป
เสร็จพิธีทางศาสนา
– ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโบราณสถานตุมปัง
เสร็จกิจกรรม

หมายเหตุ :       กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

– ขออเชิญชวนนำปิ่นโตและอาหารคาวหวานร่วมถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕ รูป
– ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์และแจ้งความประสงค์เดินทางด้วยรถตู้ มวล. ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้ที่ : https://forms.gle/5m7opg8cQKaojxkK8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507  E-mail: cultural.wu@gmail.com

Facebook Comments Box