เปิดรับสมัครนักศึกษา มวล. เข้าร่วมโครงการ "ฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ โบราณสถานตุมปัง 3 ภาษา "

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ โบราณสถานตุมปัง 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) ในวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย และโบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความเป็นมาของโบราณสถานตุมปังซึ่งเป็นแหล่งโบราณที่ตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สำคัญนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำชมแหล่งโบราณสถานได้อย่างมืออาชีพ 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
1.รับนักศึกษาที่กล้าแสดงออก มีทักษะการพูดในที่ชุมชน
2.รับนักศึกษาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จำนวน 10 คน
3.รับนักศึกษาทักษะในการสื่อสารภาษาจีน จำนวน 10 คน
4.รับนักศึกษาทักษะในการสื่อสารภาษาไทย จำนวน 30 คน
5.เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทุกชั้นปี ทุกสำนักวิชา ที่มีความต้องการและสนใจพัฒนาฝึกทักษาการเป็นมัคคุเทศน์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรและคะแนนความดี 14 คะแนน ด้านพัฒนาภาวะผู้นำ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0 7567 2508 ปิดรับสมัครภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507  E-mail: cultural.wu@gmail.com

Facebook Comments Box