5 บทความยอดนิยมสูงสุดในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (ก.ค.-ธ.ค 63)

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครอบคลุมไปถึงสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ทุกสาขา   ซึ่งมีกำหนดออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ  ได้แก่ ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม)

สถิติการเข้าอ่านบทความ มากที่สุดจำนวน 5 บทความประกอบด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 ธันวาคม 2563)

บทความที่ 1  (3433 View)
Sacred Temple Boy: Aikai Wat Jedi
ขอได้ไหว้รับ: ไอ้ไข่ วัดเจดีย์
: Anutsara Ruangmark
Vol. 16 No. 1 (2016): January-June
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ >> https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/95381/74507 

บทความที่ 2 (2129 View)
Analysis of the Education Management Approach with Driving Education to Thailand 4.0
วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐
: Darunee Bunkrong
Vol. 17 No. 2 (2017): July – December
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ >> https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/109180/85971

บทความที่ 3 (1772 View)
Conservation and development of Traditional wicker handicrafts by product design concept
การอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสานโดยแนวคิดทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
: Pharitporn Kawkamsue
Vol. 19 No. 2 (2019): July – December
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ >> https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/143391/157761

บทความที่ 4 (1621 View)
วัฒนธรรมบริโภคนิยม ทุนนิยมและสัญญะ
: ทัศนียา บริพิศ
Vol. 14 No. 1 (2014): ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ >> https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/95330/74462

บทความที่ 5 (1432 View)
นางเลือดขาว : ตำนานกับการสร้างสินค้าทางวัฒนธรรม
: สายฝน จิตนุพงศ์
Vol. 15 No. 1 (2015): ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ >> https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/95360/74490