อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์​ที่ได้รับรางวัล 5S Model Award 2020​

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ในพิธีก่อนวาระการประชุมบริหาร ครั้งที่ 1/2564 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์มีผลประเมินผ่านเกณฑ์ได้รับ Certificate และได้รับการรับรองพื้นที่ 5S Model Award 2020 จากการเข้าตรวจพื้นที่ 5ส ของคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563  โดยทั้งนี้จะมีการเข้ารับ Certificate ในงาน Thailand 5s Award 2020 เป็นลำดับถัดไป

Facebook Comments Box