เมื่อวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ธำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนา และรักษาสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ วัดแส็งแร็ง ต.โพธิ์ทอง วัดสโมสร ต.หัวตะพาน และวัดเสนาราม ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Facebook Comments Box