อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ  วัดมหาธาตุวชิรมงคล  (วัดบางโทง)  ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่  ในวันเสาร์ที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  (ขึ้น  ๑๕  ค่ำ  เดือน  ๘) เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม   และนำปัจจัยสมทบทุนในการตกแต่งภายในองค์พระมหาธาตุเจดีย์  วัดมหาธาตุวชิรมงคล  ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีต่อไป

Facebook Comments Box