อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ”ความยาว ๕-๗ นาที เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาแนวทางพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และปลูกฝังคุณธรรมด้านการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ อันจะนำมาสู่การสร้างสรรค์เป็นสื่อเผยแพร่ให้สังคมต่อไป 

           เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยส่งผลงานพร้อมใบสมัคร มาที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒  ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐  รายละเอียดเพิ่มเติม>>

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘ -๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ E-mail: cultural.wu@gmail.com
คุณวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ ๐๘๑-๙๕๗-๕๙๐๖

Facebook Comments Box