เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญบุญให้กับ ชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ นักร้องเพลงลูกทุ่งดีเด่นรางวัลถ้วยพระราชทานฯ และรางวัลโล่เกียรติยศผู้ทำประโยชน์ดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม วาระ ๒๕ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้แสดงความอาลัยคารวะด้วยพวงมาลา ในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ อธิการบดี ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญญวงศ์  ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้แทนการแสดงคาวมไว้อาลัย ได้นำโล่รางวัลฯ ๒๕ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไปมอบให้แก่ คุณสุชาดา ฝ้ายเทศ ภรรยา เนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรับรางวัล ชินกร ไกรลาศ(ฝ้ายเทศ) ป่วยมิได้ไปรับรางวัลที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 

 

 

 

Facebook Comments Box