มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำหนดจัดการประกวดดนตรีไทยรางวัลถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งในด้านการดนตรี พระองค์ทรงเป็นเอกอัครศิลปิน อันทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักดนตรีจนเป็นที่ประจักษ์ตลอดมา รวมถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่วัฒนธรรมประเภทดนตรีไทยให้ดำรงอยู่ต่อไป

ดนตรีไทยที่เข้าประกวด คือ “วงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม” จัดบรรเลงดนตรีไทยครั้งละ ๑ วง ตามลำดับก่อนหลัง (จับฉลาก) ซึ่งแต่ละโรงเรียนสามารถส่งวงดนตรีไทยเข้าประกวดได้โดยไม่จำกัดจำนวนวง แต่นักดนตรีต้องไม่ซ้ำกัน

ารประกวดดนตรีไทยแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ
   
    ๑. ระดับประถมศึกษา
       ๒. ระดับมัธยมศึกษา

บทเพลงที่ใช้ในการประกวดดนตรีไทย
       ระดับประถมศึกษา
คือ บทเพลง “ลาวดำเนินทราย ๒ ชั้น” 
       ระดับมัธยมศึกษา  คือ บทเพลง “พม่าเห่ เถา

รางวัล
      รางวัลในการประกวดดนตรีไทยแบ่งตามประเภทการเข้าประกวด และมีรางวัลพิเศษสำหรับทุกสถาบันที่ส่งเข้าประกวดดังนี้

ระดับประถมศึกษา
       
๑. รางวัลชนะเลิศ ได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
       ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
       ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับถ้วยรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ระดับมัธยมศึกษา
       ๑. รางวัลชนะเลิศ ได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
       ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
       ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับถ้วยรางวัลจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
       ๔. รางวัลสิทธิพิเศษการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทโควตาผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมนักศึกษา ทั้งนี้เป็นตามระเบียบการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รางวัลพิเศษสำหรับการประกวด

       ๑. รางวัลนักดนตรีไทยดีเด่นประเภทเครื่องดนตรีในแต่ละเครื่องดนตรีจะได้รับรางวัล ดังนี้
           รางวัลดีเด่น     จำนวน ๑ รางวัล จะได้รับเกียรติบัตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
           รางวัลชมเชย  จำนวน ๒ รางวัล จะได้รับเกียรติบัตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

       ๒. รางวัลขับร้องดีเด่น ประกอบด้วย
           รางวัลดีเด่น     จำนวน ๑ รางวัล จะได้รับเกียรติบัตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
           รางวัลชมเชย   จำนวน ๒ รางวัล จะได้รับเกียรติบัตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำหรับทุกโรงเรียน/สถาบันที่ส่งวงดนตรีไทยเข้าร่วมการประกวด ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สนับสนุนค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายให้วงดนตรีไทยละ ๑,๐๐๐ บาท ต่างจังหวัดเหมาจ่ายให้วงดนตรีไทยละ ๑,๕๐๐ บาท

ดาวน์โหลดเนื้อร้องและโน๊ตเพลง    

     ==>>  เพลงลาวดำเนินทราย  ๒  ชั้น

     ==>>  เพลงพม่าเห่เถา

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘ -๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ E-mail: cultural.wu@gmail.com
คุณวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ ๐๘๑-๙๕๗-๕๙๐๖

 

Facebook Comments Box