อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการฝึกอบรมมโนราห์ออนไลน์ เพื่อนำข้อมูลประกอบการวางแผนจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ต่อไป