รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการ“ยุวมัคคุเทศก์ โบราณสถานตุมปัง” เพื่ออบรมเทคนิคการเป็น  ยุวมัคคุเทศก์ ให้ความรู้และนำชมโบราณสถานตุมปังด้วยระบบการนำชมแบบภาพเสมือนจริงด้วยระบบสามมิติ AR Toompung ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม และ วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2563 นักศึกษาสามารถสมัครยุวมัคคุเทศก์และนำชมได้ตามความชำนาญตามภาษา 3 ภาษา คือ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน

นักศึกษาที่สมัครจะได้รับ
– คะแนนบัณฑิตคนดี
– เกียรติบัตรรับรอง “ยุวมัคคุเทศก์ตุมปัง

สามารถสมัครได้ที่  (ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563 )
–  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โทรศัพท์  081 957 5906)
–  ลงทะเบียนออนไลน์ที่  https://forms.gle/8Ko8Rawb6Ln5G1Td9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ
โทรศัพท์ 0-7567–2508–10 โทรสาร 0–7567–2507
E-mail : cultural.wu@gmail.com ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563

Facebook Comments Box