มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใคร่ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างในวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ เวทีกลาง WALAILAK DAY มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้าหญิงแห่งศิลปะและวัฒนธรรม และเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้มีเวทีในการแสดงออก และมีส่วนในการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ
โทรศัพท์ ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๘ – ๑๐ โทรสาร ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๗
E-mail : cultural.wu@gmail.com ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

>>ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร

Facebook Comments Box