เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมงานแถลงข่าว “ มาฆบูชาแห่ผ้าธาตุที่เมืองนคร ประจำปี ๒๕๖๓” ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานสืบสานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้น ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันมาฆบูชา ตรงกับวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) โดยวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ชาวนครศรีธรรมราชและชาวพุทธทั้งไทยและต่างประเทศ ถือว่าเป็นงานมหากุศลยิ่งใหญ่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สืบทอดมากว่า ๗๙๑  ปี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนการผลักดันพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

สำหรับในปีนี้กำหนดจัดงานวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ ๒-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร วัดบุญนารอบ วัดศาลามีชัย อ.ปากพนัง และสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย อาทิ การรณรงค์แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว สาธิตการเขียนผ้าพระบฏ ประกวดการเขียนผ้าพระบฏและนิทรรศการผ้าพระบฏ ๔ ภาค ตลาดพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง การกวนข้าวยาคู การถวายผ้าพระบฏพระราชทาน ผ้าพระบฏหน่วยงาน สถานศึกษา การสวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตตภาวนา พิธีทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน เป็นต้น

 

 

Facebook Comments Box