เช้าวันอาทิตย์ที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๖.๐๐ น. รศ.ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  พร้อมด้วยส่วนกิจการนักศึกษา  และอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ร่วมทำบุญตักบาตร  กิจกรรมฉลองครบรอบ  ๑๕๐  ปี  ชาตกาล  พระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต  เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก  สาขาสันติภาพ  ในวาระปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  โดยมีนายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย  ณ  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Facebook Comments Box