เมื่อวันที่  ๑๘  มกราคม ๒๕๖๓  รศ.ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ร่วมสืบสานประเพณีให้ทานไฟ  ณ  วัดเสนาราม  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีนายสุพงษ์วิณัย  ชูยก  นายอำเภอท่าศาลา  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 

ประเพณีให้ทานไฟเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา  ๐๔.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ  เอกชน  ห้างร้าน  และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดทำอาหารคาวหวานปรุงสด ใหม่ ถวายพระภิกษุสงฆ์กว่า  ๔๐  ซุ้ม  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมทำขนมโคเบญจรงค์ถวายพระภิกษุสงฆ์ในครั้งนี้ด้วย

 

 

Facebook Comments Box