นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และประชาชนให้ความสนใจเยี่ยมชม Ancient Land ย้อนเวลาสู่เมืองตุมปัง (โบราณสถานตุมปัง) ที่มียุวมัคคุเทศก์ให้ความรู้และชมภาพเสมือนจริงผ่าน Application ในงาน Walailak Expo 2017 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 นักศึกษาสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 25-30 คน ได้เยี่ยมชมโบราณสถานตุมปัง อาจาร์ยสุยาณิต วิเศษสาธร อาจาร์ยประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ว่า การที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เปิดโบราณสถานตุมปังให้เข้าเยี่ยมชมเป็นสิ่งที่ดี และจึงได้ให้นักศึกษามาเรียนรู้ในเรื่องวิวัฒนาการสังคมเมือง ซึ่งสอดคล้องกับรายวิชา ARC 251 ที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการสังคมเมืองและการตั้งถิ่นฐาน ซึ่งโบราณสถานเก่าแก่นี้มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ให้คงอยู่ และการนำสมาร์ทโฟนที่ดาวน์โหลด Application มาเพื่อประกอบการเยี่ยมชมเป็นสิ่งที่น่าสนใจ 

นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และการออกแบบ ให้สัมภาษณ์ว่า โบราณสถานตุมปังเป็นสถานที่ที่มีมากกว่าที่คิด ได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมา ความเก่าแก่และรวมไปถึงความเชื่อ ส่วน Application ก็มีความน่าสนใจ สามารถให้เห็นภาพเสมือนจริงของเมืองโบราณสมัยก่อนได้ ซึ่งเป็นลูกเล่นที่เป็นจุดดึงดูดให้มาชมงานในครั้งด้วย จึงขอชวนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมโบราณสถานตุมปัง ซึ่งเป็นที่สักการะของคนในอำเภอท่าศาลาและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ผู้สนใจเข้าชมโบราณสถานตุมปัง สามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่ วันที่ 24 มีนาคม-1 เมษายน 2560 สามารถเดินทางจากบริเวณหน้าอาคารไทยบุรี โดยรถสายสีน้ำตาล ที่จะออกทุก 30 นาที

Facebook Comments Box