อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณี “ให้ทานไฟ”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานประเพณีให้ทานไฟ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๔.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ณ ลานธรรม ศูนย์อาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประเพณีทำบุญให้ทานไฟ ถือเป็นประเพณีเฉพาะของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยจะมีการก่อกองไฟเพื่อให้ความอบอุ่นและปรุงอาหารร้อนๆ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรในตอนเช้ามืดที่อากาศหนาว โดยประเพณีให้ทานไฟจัดขึ้นเพื่อสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญา ประเพณีและวัฒนธรรม กระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็น “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมปรุงอาหารคาวหวานถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๖๓ รูป หรือร่วมทำบุญถวายปัจจัยได้ที่บัญชี ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เลขที่บัญชี ๐๒๐๓๐๐๘๕๐๘๐๕

           ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ที่  https://forms.gle/9X3vU4AW87Pd4cgw7

กำหนดการทำบุญสืบสานประเพณีให้ทานไฟ
วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ณ ลานธรรม ศูนย์อาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เวลา ๐๔.๐๐ น.ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญสืบสานประเพณีให้ทานไฟ (เริ่มปรุงอาหาร)
เวลา ๐๔.๓๐ น.การแสดงมโนราห์และหนังตะลุง/ดนตรีธรรมะบรรเลง
เวลา ๐๕.๑๕ น.พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๖๓ รูป เดินทางมาถึงบริเวณพิธี ณ ลานธรรม  ศูนย์อาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
/  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดเตรียมภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๐๕.๓๐ น.กล่าวต้อนรับ โดย ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา
กล่าวเปิดงาน โดย นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลา ๐๖.๑๕ น.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
– พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหาร
– กล่าวความเป็นมาประเพณีให้ทานไฟ
  โดย ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลา ๐๗.๐๐ น.ประกอบศาสนพิธีประเพณีให้ทานไฟ
– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– ศาสนพิธีกรสมาทานศีล
– ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล กล่าวสัมโมทนียกถา โดย พระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
– กรวดน้ำ รับพร
– ศาสนพิธีกรนำกล่าวคำลาพระ
เวลา ๐๗.๓๐ น.เสร็จพิธีให้ทานไฟ
เวลา ๐๗.๓๙ น.พิธีเจิมป้ายลานธรรม โดย พระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

การแต่งกาย      ร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพสีขาว

หมายเหตุ        ขอความร่วมมืองดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในการบรรจุอาหาร
                      รณรงค์ให้นำกล่องภาชนะสำหรับใส่อาหารและแก้วน้ำดื่มมาร่วมกิจกรรม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 075-672566 โทรสาร 075-672507
E-mail : cultural.wu@gmail.com
ผู้ประสานงาน นางสาวฐิติมา สีขาว โทรศัพท์ ๐๘๓-๕๙๕๗๑๓๕  LINE ID : pom.seekhao