พิธีบายศรีสู่ขวัญบ้านโคกเมือง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ การผลิตซ้ำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว

by parinya sriharat
0 comment