มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนสาธุชนและผู้มีจิตกุศลร่วมทอดกฐินวัดแส็งแร็ง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาวัดแส็งแร็งให้เป็นแหล่งสืบทอดพระพุทธศาสนาควบคู่กับการพัฒนาเป็นสถานที่พักของญาติผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกทั้งเพื่อหาปัจจัยสร้างฌาปนสถานในการพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสมทบทุนปัจจัยในการทะนุบำรุงพัฒนาวัดแส็งแร็ง โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตรงกับขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีสมโภชกฐิน ณ วัดแส็งแร็ง

วันศุกร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตรงกับขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์กฐินเข้าสู่วัดแส็งแร็ง
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา
เวลา ๑๐.๓๙ น. ถวายองค์กฐิน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา 
ชื่อบัญชี บุญกฐินวัดแสงแรง บัญชีเลขที่ ๘๒๘-๐-๙๒๓๕๑-๙

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒๒๒ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๖๖ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗
อีเมล : cultural.wu@gmail.com

Facebook Comments Box