ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายศาสนสัมพันธ์ ประจำปี 2562  “อยู่ร่วมบนความต่าง อย่างเข้าใจ” ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๕.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และศาสนสถานในอำเภอท่าศาลา
รับคะแนนบัณฑิตคนดี จำนวน ๕ คะแนน รับจำนวนจำกัด ๕๐ คนเท่านั้น สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://forms.gle/qKKCxVR9a4P4obWC9

ผู้ประสานงาน : พี่ป้อม โทร 075672566

กำหนดการ  
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
09.00 – 09.20 น พิธีเปิด
09.20 – 09.30 น.  บรรยายเรื่อง “จุดรวม 4 ศาสนา”
09.30 – 11.00 น.  ฐานการเรียนรู้ที่ 1 “เข้าใจเรา เข้าใจเพื่อนชาวมุสลิม” ณ มัสยิดบ้านกลาง
11.00 – 12.00 น. ฐานการเรียนรู้ที่ 2 “เข้าใจเรา เข้าใจเพื่อนชาวพุทธ” ณ วัดแส็งแร็ง
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
13.00 – 14.00 น.  ฐานการเรียนรู้ที่ 3 “รู้จักกัน รู้จักตน” ณ วัดแส็งแร็ง
14.00 – 15.00 น. ฐานการเรียนรู้ที่ 4 “เข้าใจเรา เข้าใจเพื่อนชาวคริสต์” ณ คริสตจักรพระคุณพระเจ้า
15.00 – 15.10 น. ปิดค่ายกิจกรรมและสรุปผลกิจกรรม
15.10 – 15.30 น.   เดินทางกลับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     หมายเหตุ การแต่งกายเสื้อขาว กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ

Facebook Comments Box