รหัสรหัสกล่อง/ชั้นที่รายการจำนวนหน่วยนับ
BOX001อุปกรณ์จัดค่ายเยาวชน1ลัง
BOX002ผ้าสีม่วง 3ผืน
ผ้าสีน้ำตาล21ผืน
BOX003ลวด3มัด
ตะกร้าหวาย11ชิ้น
BOX004ผ้าสีทอง3ผืน
ผ้าสีทองเล็ก12ผืน
ผ้าสีม่วง1ผืน
ผ้าสีขาว5ผืน
ผ้าสีน้ำตาล2ผืน
BOX005อุปกรณ์จัดกิจกรรมวันลอยกระทง1ชุด
BOX006หนังสือสำหรับออกจัดจำหน่ายนอกสถานที่90เล่ม
BOX007อุปกรณ์จัดกิจกรรมเดือนสิบ1ชุด
BOX008กระเป๋าผ้าสะปันปอน11ใบ
ผ้าลายสีม่วงฉากหลังเวที1ผืน
ผ้าต่วนสีม่วง1ผืน
ผ้าต่วนสีทอง5ผืน
ผ้าลายกนก1ผืน
ผ้าถุงของขวัญ7กล่อง
BOX009เทปต้นฉบับรายการวิทยุ260ม้วน
BOX010แผ่น CD 12แพ็ค
กล่องบรรจุแผ่น CD 5แพ็ค
BOX011DVD คุ้ยภาษาหาสาร120กล่อง
BOX012DVD คุ้ยภาษาหาสาร80กล่อง
BOX013อุปกรณ์จัดเลี้ยง/งานรับรองนอกสถานที่1ชุด
BOX014อุปกรณ์จัดกิจกรรมทอดกฐิน1ชุด
BOX015อุปกรณ์จัดกิจกรรมทอดกฐิน1ชุด
BOX016อุปกรณ์จัดกิจกรรมทอดกฐิน1ชุด
BOX017อุปกรณ์จัดกิจกรรมทอดกฐิน1ชุด
BOX018อุปกรณ์จัดกิจกรรมวันสงกรานต์1ชุดใหญ่
BOX019อุปกรณ์จัดกิจกรรมวันเด็ก1ชุดใหญ่
BOX020แฟ้มดำใส่เอกสาร16อัน
แฟ้มสีชมพู1อัน
แฟ้มสีม่วง1อัน
ตะแกรงเอกสาร4อัน
แจกัน4ใบ
BOX021แฟ้มดำ34อัน
แฟ้มสีเทา5อัน
BOX022ผ้าลายไทยขลิบเงิน4ผืน
ผ้าต่วนลายไทยสีม่วง2ผืน
ผ้าต่วนลายไทยสีดำ1ผืน
ผ้าต่วนลายไทยสีชมพู3ผืน
BOX023ผ้าต่วนตกแต่งสถานที่สีขาว1ถุง
ผ้าสีม่วง2ผืน
ผ้าสีชมพู3ผืน
BOX024อุปกรณ์จัดกิจกรรม Ancient Land1ชุดใหญ่
BOX025ผ้าต่วนตกแต่งสถานที่5ผืน
ผ้าลายไทยสีม่วง2ผืน
ผ้าขาวม้า2ผืน
BOX026ผ้าฉากหลังเวทีสีกรมเข้ม1ผืน
ผ้าลายไทยสีทอง4ผืน
ผ้าต่วนสีชมพู2ผืน
ผ้าปูโต๊ะ1ผืน
BOX027ชุดยุวมัคกุเทศก์9ชุด
ผ้าต่วนสีเหลือง3ผืน
ผ้าต่วนสีม่วง3ผืน
BOX028ขันหัวสิงห์8ใบ
BOX029ขันน้ำใหญ่สีทอง8ใบ
ขันน้ำใหญ่สีเงิน2ใบ
ขันรดน้ำจิ๋วสีทอง89ใบ
BOX030พานทองเล็ก19ใบ
พานทองเงิน6ใบ
ถาดเงิน7ใบ
BOX031ขันหัวสิงห์8ใบ
BOX032ขันหัวสิงห์8ใบ
BOX033ขันหัวสิงห์8ใบ
BOX034ขันหัวสิงห์8ใบ
BOX035ขันหัวสิงห์7ใบ
BOX036ขันหัวสิงห์8ใบ
BOX037ธงริ้ว1ชุด
ขันพลาสติก7ใบ
น้ำอบ1ลัง
BOX038ขันพานทองเล็ก30ใบ
BOX039ขันพานทองเล็ก30ใบ
CUL_SR 0011ขันโตก3อัน
2หนังสือ 100 ปี ท่าศาลา ย้อนอดีตสู่อนาคต48แพ็ค
3หนังสือ 100 ปี ท่าศาลา ย้อนอดีตสู่อนาคต36แพ็ค
4หนังสือ 100 ปี ท่าศาลา ย้อนอดีตสู่อนาคต44แพ็ค
5หนังสือ 100 ปี ท่าศาลา ย้อนอดีตสู่อนาคต48แพ็ค
CUL_SR 0021คุ้ยภาษาหาสาร เล่มที่66ลัง
2คุ้ยภาษาหาสาร เล่มที่18แพ็ค
2คุ้ยภาษาหาสาร เล่มที่212แพ็ค
3คุ้ยภาษาหาสาร เล่มที่320แพ็ค
3คุ้ยภาษาหาสาร เล่มที่27แพ็ค
4คุ้ยภาษาหาสาร เล่มที่435แพ็ค
4คุ้ยภาษาหาสาร เล่มที่440เล่ม
4คุ้ยภาษาหาสาร เล่มที่356เล่ม
4คุ้ยภาษาหาสาร เล่มที่2119เล่ม
5คุ้ยภาษาหาสาร เล่มที่531แพ็ค
5คุ้ยภาษาหาสาร เล่มที่1146เล่ม
CUL_SR 0031คุ้ยภาษาหาสาร เล่มที่62ลัง
1พานกฐิน2พาน
2หนังสือ ปรัชญากวี อังคาร กัลยาณพงค์(ราคา 150 บาท)4แพ็ค
2หนังสือ ปรัชญากวี อังคาร กัลยาณพงค์(ราคา 300 บาท)13แพ็ค
3หนังสือ ความหลากหลายของวัฒณธรรมภาคใต้9แพ็ค
3หนังสือ โนราห์-กามลอ4แพ็ค
3หนังสือ ปราชญ์ชุมชนคนปักษ์ใต้7แพ็ค
4หนังสือ โบราณสถานตุมปัง47แพ็ค
5หนังสือ โบราณสถานตุมปัง32แพ็ค
CUL_SR 0041เอกสาร ประวัติผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น3ลัง
1เอกสารโครงการด้านศิลปะและวัฒณธรรม2ลัง
2หนังสือ ศึกษาวิเคราะห์ผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้าน ประจำปี 2552-255314แพ็ค
2เอกสาร ประวัติผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น3ลัง
3หนังสือกวีนักเขียนภาคใต้2แพ็ค
3หนังสือ การประกวดเพลงร้องเรือเด็ก ประจำปี 256237เล่ม
3หนังสือ มโนราห์นิบาต3แพ็ค
3เอกสารโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม2ลัง
3เอกสาร ประวัติผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น1ลัง
4หนังสือ ศิลปะการเล่นเงาอาเซียน167เล่ม
4หนังสือ ประวัติศาสตร์เมืองนครฯ155เล่ม
5หนังสือ ติดตามตามพรลิงค์ค้นความจริงโบราณสถานตุมปัง22เล่ม
5หนังสือ สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์2แพ็ค
5หนังสือ วรรณคดีชาดก75เล่ม
CUL_SR 0051แฟ้มเกียรติบัตรสีม่วง4ลัง
2แฟ้มเกียรติบัตรสีม่วง2ลัง
3บทฝึกรวมโนราห์ โนราห์โรงครู กาหลอ3ลัง
3DVD แม่บทโนราห์1ลัง
4DVD มะโย่ง วัฒณะรรมสายด้ามขวาน3ลัง
4รองเง็ง ตันหยง/เพลงร้องเรือ1ลัง
5SHADOW PLAY OF ASEAN 3ลัง
5หนังสือสำนักกวีน้อยเมืองนครฯ1ลัง
CUL_SR 0061เสื่อ 2ผืน
1พรมแดง1ผืน
2เสื่อ 8ผืน
2ผ้าต่วนสีขาว1ม้วน
3ไวนิลนิทรรศการ3ผืน
3พุ่มกฐิน2พุม
3กระถางดินเผา2กระถาง
3หมวกกระจูด3ใบ
3หลอดไฟนีออน1ผืน
3ผ้ายางกันฝน1ม้วน
3กระดาษกรู๊ฟ3ผืน
4โรลอัพ12อัน
4เอ็กซ์สแตน17อัน
Facebook Comments