ผศ.วาลุกา เอมเอก

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย

ผลงานเด่น / ความภาคภูมิใจ

ออกแบบเข็มกิตติการ โล่กิตติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลายไทยประดู่ประดิษฐ์ โดยเทคนิคถมทอง

ออกแบบเข็มครูดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลายไทยประดู่ประดิษฐ์ รูปแบบลาย 2 โดยเทคนิคถมทอง

ประยุกต์อัตลักษณ์ของความเป็นนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บนชุดของขวัญสวัสดีปีใหม่แห่งมหาวิทยาลัยลักษณ์ ประกอบด้วย ผ้ายกเมืองนคร แก้วเบญจรงค์ลายประดู่ประดิษฐ์ กล่องกระจูดจากภูมิปัญญาป่าพรุ เพื่อส่งมอบให้แขกสำคัญของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประยุกต์อัตลักษณ์ของความเป็นภาคใต้และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับงานออกแบบไทยในงานกีฬา (IMT-GT: Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle)

ประยุกต์งานออกแบบไทย อักษร ภาพลวดลาย กับงานวิจัย แผนวิจัย “การสร้างอัตลักษณ์และยกระดับมาตรฐานการบริการสปาศรีวิชัย” ในพื้นที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ต่อยอดงานวิจัยกับการเรียนการสอน แผนวิจัย “การสร้างอัตลักษณ์และยกระดับมาตรฐานการบริการสปาศรีวิชัย” ในพื้นที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช บูรณาการเข้ากับศิลปนิพนธ์ นายนวรรต ด่านนพคุณ

ประยุกต์งานสร้างสรรค์อัตลักษณ์รูปบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาโดยประยุกต์ใช้จากภูมิปัญญาวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร สกลนคร

ประยุกต์งานสร้างสรรค์อัตลักษณ์รูปบนกล่องยา 14 ตำรับแรกประเทศไทยโดยประยุกต์การสร้างภาพประกอบใช้จากภูมิปัญญาวัฒนธรรม บ้านเมือง ของจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร สกลนคร

ภาพผลงาน/ภาพกิจกรรม

Facebook Comments Box