Home / admin (page 12)

admin

ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

          ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  กำหนดจัดการ …

Read More »

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา “ธรรมะ นำทางสร้างชีวิต”

   ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เป็นหน่วยงานหลักของม …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

                ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ก …

Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย จัดงาน “วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี” ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โด …

Read More »