Home / admin

admin

ขอเชิญประกวดขับร้องเพลงร้องเด็กภาคใต้ (เพลงกล่อมเด็ก) รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดแ …

Read More »

ขอเชิญประกวดเขียนเรียงความ การประกวดขับกลอนและเลียนเสียงตัวตลกบทหนังตะลุง เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมการ …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าศาลาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วลัยลักษณ์บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา ท่าศาลาเมืองน่าอยู่”

เมื่อวันที่ 1 – 2 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา มหา …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จ …

Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดงาน วันภาษาไทยวลัยลักษณ์’๖๑ อนุรักษ์และส่งเสริมภาษาไทย

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ม.วลัยลักษณ์(มวล.) จัดงาน …

Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัดสัมมนาวิชาการ “ติดตามตามพรลิงค์ ค้นความจริงโบราณสถานตุมปัง”

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนโบรา …

Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “กวี นักเขียนภาคใต้กับการสร้างสรรค์ผลงาน

ม.วลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัด โครงกา …

Read More »

ขอเชิญร่วมงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๑

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหน …

Read More »

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ “ติดตามตามพรลิงค์ ค้นความจริงโบราณสถานตุมปัง”

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนโบรา …

Read More »

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรอบรมและฝึกรำมโนห์รา

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร …

Read More »