ทีมวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus “ ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ณ ปาหนัน กระบี่ รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

อ่านต่อ »
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต
เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดด้านศิลปะและวัฒนธรรม

SDG11