Home / รายการวิทยุปริทัศน์วัฒนธรรม

รายการวิทยุปริทัศน์วัฒนธรรม

ตารางออกอากาศรายการปริทัศน์วัฒนธรรม ประจำปี 2559

ที่ชื่อสถานีวิทยุวันเวลา
1สวท.สุราษฎร์ธานีทุกวันอาทิตย์05.30-06.00 น.
2สวท.สมุยทุกวันเสาร์05.30-06.00 น.
3สวท.พังงาทุกวันจันทร์15.30-16.00 น.
4สวท.ภูเก็ตทุกวันเสาร์-อาทิตย์20.30-21.00 น.

 

รายการวิทยุ “ปริทัศน์วัฒนธรรม” ตอน เปรตเดือนสิบ

Facebook Comments