รายการวิทยุปริทัศน์วัฒนธรรม

ตารางออกอากาศรายการปริทัศน์วัฒนธรรม ประจำปี 2559

ที่ ชื่อสถานีวิทยุ วัน เวลา
1 สวท.สุราษฎร์ธานี ทุกวันอาทิตย์ 05.30-06.00 น.
2 สวท.สมุย ทุกวันเสาร์ 05.30-06.00 น.
3 สวท.พังงา ทุกวันจันทร์ 15.30-16.00 น.
4 สวท.ภูเก็ต ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 20.30-21.00 น.

 

รายการวิทยุ “ปริทัศน์วัฒนธรรม” ตอน เปรตเดือนสิบ

Facebook Comments Box