สมโภชกฐิน ณ วัดแส็งแร็ง (31-10-62)

ทอดกฐิน ณ วัดแส็งแรง (01-11-62)

ไหว้ทวดตุมปัง (24-12-62)

ประเพณีวันลอยกระทง (11-11-62)

พิธีทำบุญตักบาตร 150 หลวงปู่มั่น (19-01-63)

ร่วมเสวนา “นครเมืองพระ” (19-01-63)

ร่วมงานชาตกาล150 หลวงปู่มั่น (20-01-63)

แถลงข่าวงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ (30-01-63)

กวนข้าวมธุปายาส (06-02-63)

มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ (08-02-63)

สืบสานประเพณีให้ทานไฟ (14-02-63)

ทำบุญทวดตุมปัง (05-03-63)

Facebook Comments Box