การประชุมการดำเนินกิจกรรม 5ส

การประชุมการดำเนินกิจกรรม 5ส ของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

รายงานการประชุมคณะกรรมการ 5ส มวล. ประจำปี 2562

ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 2 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 3 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 4 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 5 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 6 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 7 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 

Facebook Comments Box